ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಕ್ತ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಮತ್ತು ಅಸಂಬದ್ಧ. ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಲು ಮೊದಲು ನೀವು ದೂರ ಅಡ್ಡಾಡು ಕೆಳಗೆ ಮಾರ್ಗ. ಏನು ಮದುವೆಯ ಉದ್ದೇಶ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿ? ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸಲು ಮೂಲಭೂತ ಕಲ್ಪನೆ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಹೊಂದಿವೆ ಮದುವೆ.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಂದಿವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಏನು ಈ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮದುವೆ ಎಂದಿಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ. ಏನು ಮದುವೆಯ ರೀತಿ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ? ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಳಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮೇಲಿರುವ ಆದ್ಯತೆ ಏನು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ರೀತಿ, ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಅಲ್ಲ ದೂರದ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಅಂತೆಯೇ ಹೊಂದಿದೆ ಆಸೆ ಏನು ಮದುವೆ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಇರಬಹುದು ಅನನ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಸಮಯ.

ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ನೀವು ಆರಂಭಿಸಲು ನೋಟ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ

ಈ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಬಂದು. ನೀವು ವಿಶ್ವಸನೀಯ ಈ ಸುಂದರ ಕಥೆ ವಿಚಾರಮಾಡು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ನಾಭಿಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು ಮದುವೆ? ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮದುವೆಯಾಯಿತು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ನೀವು ತಿಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಇದು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ. ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿ. ಏನು ಪ್ರೇರಣೆ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಒಂದು ? ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಅಂತೆಯೇ ಹೊಂದಿದೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸೇರಿವೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಎಂದು ನೀವು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ.

ನೀವು ಯಾರು ಎಂದು ಒಂದು ಆಫ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಯಾರಾದರೂ ರಿಂದ ಅವರು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು. ನೀವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಮೊದಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ? ಹೊರತಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಮಾಲಿಕ ನೀವು ಸ್ವಾಗತ ಅನನ್ಯತೆಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ತುಂಬಾ. ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಟಿ ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಟ್ಟ. ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತಡೆಯಲು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹತಾಶವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ ಗುರುತಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತಿಳಿಸುವ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ. ಏನು ಆಸೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ? ಅಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಇಲ್ಲ. ಮದುವೆ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಹೋಗುವ ಆರೋಪಿಸಿದರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಭೇಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದಾಜು ವಿರುದ್ಧ ಏನು ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ. ಮೀಸಲಿರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಉತ್ತರಿಸಲು ಈ ಮೂಲ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಡುವಿನ ನೀವು ಬಲೆಗಳು ಎಂದು ನಾಶ ಹಲವಾರು ಜೋಡಿಗಳು. ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಅಪಾಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನೆರಳು ಉಡುಪುಗಳು, ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು

About