ಸೈಟ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಪಟ್ಟ ಪೈಕಿ ಟಾಪ್ ಸೈಟ್ಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ಖಾತೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ.

ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್-ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುತ್ತದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ, ವೆಬ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ. ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಗಳು ಹಿರಿಯರಿಗೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಅಲ್ಲ ಸಂಪಾದಕರು ಸೈಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಉತ್ತಮ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಗಳು ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಎಣಿಸಬಹುದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು. ಮಂದಿ ಯೋಜನೆ, ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ, ಇದು ಅದೇ ವಿಷಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ, ಕೆಟ್ಟ, ಸಂಪೂರ್ಣ -ಸೂತ್ರಗಳು, ಸೈಟ್ಗಳು ಯೋಜನೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೀಸಲಾದ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಷ್ಟ ಕಾಣಬಹುದು. ಲ್ಯಾರಿ, ಪರೀಕ್ಷಕ ಸೈಟ್ಗಳು ಡೇಟಿಂಗ್ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಮುಖ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಗಳು ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕುಂಡೆ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಮಿಡಿ ಒಂದು ಡೇಟಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷ. ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈಟ್ಗಳು ಇಂತಹ ಇ-ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಮಿಡಿ, ಈ ಸೈಟ್ ಪರಿಣತಿ ಸಭೆಗಳು ಯೋಜನೆ-ಕುಂಡೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಡೇಟಿಂಗ್. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಫ್ಲರ್ಟಿಂಗ್? ಸೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದು ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಭರವಸೆ? ಇದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು. ಮಿಡಿ ಬಲವಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಫ್ಲರ್ಟಿಂಗ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಸೈಟ್ ವಿಶೇಷ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆ, ಕುಂಡೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲು ತಕ್ಷಣ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಭರವಸೆ.

ರಲ್ಲಿ

About